אורטל סרטון - איזון צ'אקרות 2
הצ'אקרות שלנו הן מרכזי אנרגיה בגופנו, הקשורות לכל הוויי חיינו, חשוב לאזן אותן.