אורטל סרטון - איזון צ'אקרות 1
גופנו בנוי ממרכזי אנרגיה, כל מרכז אחראי על תחום אחר, בוא נאזן בניהם!